01-01-2021

Huisregels Gastouderopvang Bij Luus

Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

 

 1. Openingstijden
  Gastouderopvang Bij Luus is van maandag t/m donderdag geopend (op woensdag alleen in de oneven weken) en opvangtijden zijn volledig in overleg. Eens in de 2 weken is Gastouderopvang Bij Luus op woensdag gesloten, uitzonderingen zijn eventueel bespreekbaar. Op nationaal erkende feestdagen en geplande vakanties wordt er geen opvang geboden. U kunt Bij Luus terecht voor: vaste dagen, flexibele dagen, vakantie-opvang/nood opvang (indien de kindbezetting dit toelaat).
 2. A. Tarief dagopvang
  Per 1 januari 2021 hanteert Gastouderopvang Bij Luus voor dagopvang een uurtarief van €5,85 per kind/per uur; dit is inclusief verzorgingsmiddelen zoals billendoekjes, zalf, enz., lunch, drinken, tussendoortjes, fruit, spel- en knutselmateriaal, enorm veel liefde en aandacht, maar exclusief luiers, flesvoeding, ontbijt en warm eten. Ontbijt en warm eten zijn tegen vergoeding wel mogelijk. Naast het uurtarief van Gastouderopvang Bij Luus betalen de vraagouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.
     B. Tarief buitenschoolse opvang 
  Per 1 januari 2021 hanteert Gastouderopvang Bij Luus voor BSO een uurtarief van €6,00 per kind/per uur met een minimale uur afname van 2 uur per dag.
  Dit uurtarief is inclusief verzorgingsmiddelen, lunch, drinken, tussendoortjes, fruit, spel- en knutselmateriaal, enorm veel liefde en aandacht, maar is exclusief ontbijt en warm eten. Ontbijt en warm eten zijn tegen vergoeding wel mogelijk. Naast het uurtarief van Gastouderopvang Bij Luus betalen de vraagouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.

  In vakanties zijn de kinderen (bij voldoende kindplaatsen) ook van harte welkom, dit met een minimale uur afname van 4 uur per dag. Mocht uw kind tijdens vakanties niet komen en is dit tijdig afgemeld dan worden deze uren uiteraard niet in rekening gebracht.

 3. Halen en brengen
  Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het even weten. In de meeste gevallen is dit geen probleem. De extra tijd moet wel worden betaald.

  Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

 4. Vakanties en vrije dagen
  Komt uw kind een dag niet omdat u bijv. een vrije dag heeft ingepland, dan dient u dit minimaal één week van te voren door te geven. Bij later doorgeven moeten de afgesproken uren wel worden doorbetaald. Vakanties dient u minimaal twee maanden van tevoren door te geven, anders moeten de afgesproken uren wel worden doorbetaald. Graag horen wij tijdig wanneer u uw vakantie wilt plannen i.v.m. de (kind)planning en eventuele flexibele opvang.

  5. Te laat afmelden, sport, speelafspraakjes en kinderfeestjes
  Gastouderopvang Bij Luus biedt opvang aan kinderen van 0 t/m 12 jaar. Hierbij heb ik dus iedere week ook kindjes in de buitenschoolse opvang. Omdat mijn visie is dat kinderen zich Bij Luus thuis moeten voelen, probeer ik zoveel mogelijk de dagelijkse bezigheden door te laten gaan zoals ze ook thuis gewend zijn. Schoolgaande kinderen hebben hierdoor met regelmaat te maken met kinderfeestjes en ze willen tevens af kunnen spreken met vriendjes en vriendinnetjes. Kinderen kunnen zowel bij vriendjes afspreken of afspreken Bij Luus (als de kindbezetting dit toelaat). Indien het in de planning past zal ik jullie kind naar het vriendje brengen en/of ophalen of er wordt meegedacht voor een andere oplossing. Deze regel geldt ook voor kinderfeestjes. Mocht jullie kind afwezig zijn voor sport, speelafspraakjes of kinderfeestjes dan zullen deze uren echter wel doorberekend worden, tenzij minimaal één week van te voren afgemeld

  6. Uw kind is ziek of wordt ziek tijdens de opvang

Wanneer uw kind niet kan komen wegens ziekte dan dient u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan Gastouderopvang Bij Luus. De eerste ziektedag zal doorbetaald worden, tenzij dit 24 uur van tevoren is afgemeld.
Wanneer er binnen mijn gezin een ziekte heerst zal ik u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. U kunt dan zelf bepalen of u uw kind(eren) wel of niet komt brengen. Als u besluit om uw kind niet te brengen en ik bied wel opvang dan dient u de afgesproken uren wel door te betalen.

Als ik te ziek ben om op te vangen stel ik u hier zo snel mogelijk van op de hoogte. U hoeft dan uiteraard de gereserveerde uren niet te betalen.

7. Hygiëne en veiligheid

 • Ieder gastouderbureau waar Gastouderopvang Bij Luus mee samenwerkt doet jaarlijks een risico-inventaris, hierbij wordt gelet op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.
 • Omdat er baby’s rondkruipen is het hygiënischer als er in huis niet op vieze schoenen wordt gelopen. De schoenen blijven Bij Luus zoveel mogelijk in de gang staan. Uw kind kan Bij Luus op slofjes (zelf meegeven) of op anti-slipsokjes/blote voeten lopen.
  Vraagouders hoeven bij halen/brengen de schoenen niet uit te trekken, tenzij ze nat of vies zijn, maar graag wel rekening te houden met bovenstaande hygiëneregels.
 • Ieder kind slaapt in een schoon bed, met schoon beddengoed. Na het slapen wordt het bedje verschoont zodat ook het volgende kind in een schoon en fris bed slaapt. De kindjes hebben zoveel mogelijk een vast bedje.
 • Eetstoelen worden na iedere maaltijd schoon gemaakt
 • Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen zoals stopcontactbeveiliging, enz.
 • Na ieder toiletgebruik wordt deze grondig schoongemaakt. Dit geldt ook als een kind op het potje is geweest.
 • Voordat wij aan tafel gaan worden eerst de handen gewassen. Handen wassen doen wij ook na elke toiletbezoek.

  8. Contact met ouders/verzorgers

Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Indien gewenst, wordt er voor kinderen tot 4 jaar een schriftje/dagboekje bijgehouden met de belevenissen van de dag en de slaap -en eettijden. Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak. Elk jaar is er ook de mogelijkheid om een uitgebreid kindgesprek aan te vragen waarin we het kunnen hebben over de ontwikkeling van uw kind.
Gedurende de opvang staat het altijd vrij om even te bellen of whats-appen om te vragen hoe het met uw kind gaat.

9. Wat brengt u mee?

Doe uw kind gemakkelijke kleding aan, die ook vies mogen worden in verband met knoeien, knutselen of buiten spelen (regenkleding op regenachtige dagen is gewenst).
* Reserve kleding (afgestemd op seizoen)
* Voorraad luiers
* Flesvoeding
* Speen/knuffel
* Speciale voeding bij bijv. allergieën, voorkeur of dieetvoeding.
* In de zomer eventueel een hoedje/petje, zwemkleding en zwemluiers (2 stuks), zonnebrandcrème.

Bij aanvang van de eerste opvangdag ontvangt u van mij een overdrachtsschrift. Mocht de dagindeling/gewoontes van uw kind veranderen, gelieve dit dan in het schriftje te noteren zodat ik op de hoogte blijf van alle veranderingen. U mag speelgoed van thuis meegeven aan uw kind, dit is echter geheel op eigen risico. Mocht dit speelgoed kwijtraken of stuk gaan, dan kunnen wij daar niet aansprakelijk voor gesteld worden.

10. Tv kijken
De kindjes mogen hier in beperkte mate tv kijken. Na een lange dag spelen is dat voor kinderen een vorm van ontspanning. Uiteraard zitten ze er niet lang achter en worden ze nog steeds gestimuleerd om zelf te spelen.

11. Wijzigingen
Structurele wijzigingen dienen één maand van te voren worden aangevraagd en er zal in de meeste gevallen ook een nieuw contract worden opgemaakt.
Incidentele wijzigingen in dagen en uren vallen onder punt 4 van het huishoudelijk reglement. Wijzigingen worden enkel toegestaan indien de kindbezetting dit toelaat.

12. Betalingsverplichting
Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt (dat wil zeggen een betalingsachterstand van één maand of meer) zal de opvang per direct gestopt worden. U blijft betalingsplichtig over de openstaande facturen. Wanneer u de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, is Gastouderopvang Bij Luus genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen, waarvan de gemaakt incassokosten voor rekening van de vraagouder zijn.

13. Wennen
Kinderen hebben vaak tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving en nieuwe personen. Voor u als vraagouders kan het soms moeilijk zijn om uw kindje voor het eerst naar de opvang te brengen. Uw kindje kan kosteloos een dagdeel in overleg komen wennen voorafgaand aan de start van de opvang.

14. Opzeggen
Als u wilt opzeggen dient u dit schriftelijk één maand van tevoren doen. Wanneer u het contract per direct wilt beëindigen bent u verplicht om nog één maand de afgesproken uren door te betalen.

15. Overige
Alle zaken die niet genoemd zijn in de huisregels huishoudelijk reglement, worden door Gastouderopvang Bij Luus per situatie beoordeeld. Er zal naar een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.