Tegemoetkoming kosten kinderopvang

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage. Let op: u kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Toetsingsinkomen berekenen

Wilt u ongeveer weten wat u (gezamenlijke) toetsingsinkomen is in 2022?
Maak dan een proefberekening voor uw toetsingsinkomen op de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag berekenen

Wilt u ongeveer weten hoeveel kinderopvangtoeslag u per maand kunt krijgen? Maak dan een proefberekening voor uw kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

De overheid vergoedt de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Bij de proefberekening ziet u wat u maximaal kunt krijgen.
Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is het maximumuurtarief voor de gastouderopvang €6,52 in 2022 (dit was € 6,49 in 2021).

Uurtarief instelling kinderopvang

De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De kosten voor kinderopvang worden tot een maximumbedrag vergoed.
Dus betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvangtoeslag goedkoper? Dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.