Wet kinderopvang

Gastouderopvang Bij Luus biedt kwalitatieve, kleinschalige en flexibele opvang aan maximaal 6 kinderen per dag en voldoet aan alle eisen die de Wet Kinderopvang stelt aan geregistreerde opvang.

  • certificaat EHBO voor kinderen (jaarlijks wordt de cursus kinder-EHBO herhaald)
  • diploma Helpende Zorg en Welzijn niveau MBO-2
  • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van mijzelf en partner aanwezig
  • jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie door het gastouderbureau uitgevoerd inzake veiligheid en hygiëne
  • er is een achterwacht voor noodgevallen/calamiteiten
  • regelmatige bijscholing door middel van workshops

Per 2013 is Gastouderopvang Bij Luus landelijk geregistreerd zodat vraagouders in aanmerking blijven komen voor de opvangvergoeding van de overheid.
We zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang onder het nummer 117464867.